Introduction

บริษัท นัทซึ จำกัด เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้บริการในด้านการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 และได้ขยายงานการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพ ร่วมกับพันธมิตรในประเทศไต้หวัน และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งสินค้าภายใต้ชื่อสินค้าเป็นที่รู้จัก ทั้งญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกา จนมีสินค้าวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง จึงได้รับความไว้วางใจจากโครงการต่างๆให้บริษัทเป็นผู้ดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และยังมีทีมติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และงานเดินสายเพื่อรองรับติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

พันธกิจ

เราจะมุ่งในการนำเสนอสินค้าที่ได้มาตรฐาน และบริการที่ประทับใจแกลูกค้า ด้วยความสามัคคี นอบน้อม และซื่อสัตย์ เพื่อให้มีระบบงานที่ชัดเจน บริษัทฯ มีความมั่นคงและเติบโต ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดสวัสดิการ และผลตอบแทนที่ติดต่อที่ดีต่อพนักงานทุกคน

การบริหารโครงการ

ทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ทีมบริหารธุรกิจ ทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และตัวแทนฝ่ายขายมืออาชีพที่คอยให้การบริการลูกค้าในทุกระดับ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯ จึงได้รับความไว้ วางใจจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตทีมีชื่อเสียงหลายรายให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า ในประเทศในประเทศไทย

งานของเรา

เป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่าย ตั้งติด และให้บริการระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร ได้มีการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวมทั้งทางบริษัทฯ มีหน่ายงานให้บริการลูกค้าที่จะคอยดูแลปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอด 7 วัน (08.00-21.00 น.)

นอกจากจัดหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังมีความยินดีให้บริการรับปรึกษา ติดตั้งและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อการใช้งานและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อการใช้งานของลูกค้าอย่างประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ บริษัท นัทซึ จำกัด เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจทั่วไป


Home