Firmware

...
PANASONIC I-Pro Series PANASONIC E-Series PANASONIC C-Series DAHUA CP PLUS GANZ BOSCH DAHUA AXIS NOD GeoVision TOA

 เฟิร์มแวร์ (firmware) คือโปรแกรมเล็กๆที่เขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์ต่างๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ ตอนเปิดเครื่องจะมีการอ่านค่าของเฟิร์มแวร์  การตั้งค่าต่างๆ เมนู ภาษา การควบคุมการทำงานคำสั่งต่างๆ ดังนั้นหากเปรียบเฟิร์มแวร์ก็เหมือนกับไดร์เวอร์ที่ติดตั้งในวินโดส์ว เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  หรือเหมือนกับระบบปฏิบัติการ ( OS) ที่ควมคุมการทำงานตั้งแต่เริ่มทำงาน ควบคุมการสั่งงานของปุ่มต่างๆ อุปกรณ์ที่ได้รับการควบคุมโดยใช้เฟิร์มแวร์ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ  เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเล่นเกมส์ เครื่องเล่นเอ็มพีสาม กล้องดิจิตอล พีดีเอ เครื่องปาล์ฒ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ r พรินต์เตอร์ โมเด็ม อุปกรณ์ควบคุมการทำงานเครือข่าย เร้าเตอร์  ซึ่งจะควบคุมการทำงานโดยชิป และในชิปจะมีซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงาน เก็บค่าคำสั่งต่างๆ เมนู ภาษา การเลือกค่าต่างๆ เรียกว่า เฟิร์มแวร์ 

 อัพเกรดแล้วได้อะไร? เราได้อะไรจากการอัพเกรดเฟิร์แวร์ การที่ผู้ผลิตพัฒนาเฟิร์มแวร์ใหม่ๆก็เพื่อที่จะเพิ่มคำสั่งการใช้งานต่างๆ ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ที่ได้รับการรายงานแจ้งให้ทราบ     โดยการอัพเกรดเฟิร์มแวร์นอกจากจะทำให้เครื่องทำงานได้ดีขึ้นแล้ว ยังมีการเพิ่มเมนู เพิ่มคำสั่ง ลูกเล่นอื่นๆ ตลอดจนเพิ่มความเร็วในการทำงานได้อีกด้วย ตัวอย่างของเฟิรมแวร์ เช่น เครื่องบันทึกภาพ DVR การใช้งานมีเมนูภาษาอังกฤษ แต่เมื่อได้รับการพัฒนาให้มีเมนูภาษาไทย  ก็สามารถที่จะอัพเกรดให้มีเมนูภาษาไทย เป็นต้น 

อัพเกรดอย่างไร? โดยปกติแล้วการอัพเกรดเฟิร์มแวร์จะทำเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเพิ่มลูกเล่น คำสั่งต่างๆ โดยให้ทางศูนย์บริการจัดการ Upgrade Firmware ให้แต่สำหรับเครื่องDVR บางรุ่นมีบริการให้ดาว์นโหลด Firmware ล่าสุด โดยท่านสามารถดาว์นโหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดได้จากเว็ปไซต์ จากผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการ  และทำตามขั้นตอนแนะนำในเว็ปไซต์ 

 ข้อควรระวังในการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ - ตรวจสอบรุ่นของเฟิร์มแวร์ให้แน่ใจก่อนอัพเกรด - อ่านรายละเอียดในการแก้ปัญหาต่างๆและลูกเล่นที่เพิ่มขึ้นมาในเฟิร์มแวร์ล่าสุด -  การดาว์นโหลดเฟิร์มแวร์ต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด!!!

Home Software Support