Solutions

Point-to-Point Wifi

การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกลด้วย Wireless หรือ ที่เรียกกันว่า Point To Point ถ้าอธิบายแบบง่ายๆ มันจะทำการแปลงสัญญาณไฟฟ้า (Data ที่วิ่งในสาย Lan) เป็นคลื่นวิทยุ แล้ว ส่งออกไปที่ปลายทางก็จะแปลงคลื่นวิทยุเป็นสัญญาณไฟฟ้า (สาย Lan) เพื่อใช้ส่งข้อมูลเครือข่ายในระยะไกล ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสาย แต่มีข้อจำกัด คือจะต้องไม่มีอะไรมาบังสัญญาณคลื่นวิทยุ ระหว่างตัวรับและตัวส่ง ลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่า Line Of Sight (LOS)

Mesh Wifi

Mesh Wi-Fi หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์คอะไรก็ตามที่มีคำว่า Mesh ติดอยู่ หมายถึงอุปกรณ์หรือเราเตอร์ Wi-Fi ที่สามารถสื่อสารกับเราเตอร์ Wi-Fi ตัวอื่น ๆ ได้อัตโนมัติ สามารถรวมหัวกันช่วยกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทั่วสถานที่ หรือช่วยลดจุดอับสัญญาณต่าง ๆ เป็นอย่างดี

Safety Zone

สำหรับโรงงานผู้ผลิตสินค้า ความปลอดภัยในการทำงาน ในพื้นที่โรงงาน ในสายการผลิต มีความสำคัญ โดยผู้จะเข้าทำงานต้องได้รับการอบรมเรืองระบบความปลอดภัย แต่ระบบการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบในโรงงานที่ต้องอาศัย รถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งในบางครั้งก็อาจจะเกิดการเฉี่ยวชนกับผู้ปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องมีการจำกัดพื้นที่ และมีมาตรการในควบคุม แยกการทำงานระหว่างผู้ปฎิบัติงานและรถขนย้ายวัตถุดิบ หรือหากต้องทำงานในพื้นที่เดียวกัน ก็ต้องมีการสลับการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

People Counting

การบริหารจัดการอาคารให้เช่า ณ ปัจจุบัน การนับจำนวนประชากรในอาคาร ถือเป็นเรื่องจำเป็น ในยามที่เกิดเหตุอัคคีภัย เพื่่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถตรวจสอบจำนวนผู้หลงเหลือ ที่ติดอยู่ภายในอาคาร ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนในการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารได้อย่างครบถ้วน

Thermal Temperature Monitoring Solution

ปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังระบาดหนัก ส่งผลให้ทุกองค์กรที่เป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาใช้บริการกันมากมาย ต้องหามาตรการ และเครื่องมือมาใช้เพื่อการคัดกรองบุคคลที่อาจจะมีอาการน่าสงสัย โดยอาการที่สามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นคือ การวัดอุณหภูมิ กล้องวงจรปิดก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่มีความสามารถในการตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกายมนุษย์ได้ โดยใช้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ มาวิเคราะห์แยกวัตถุ และมนุษย์ แล้วตรวจสอบรังสีความร้อน เพื่อบอกอุณหภูมิได้ ซึ่งถือว่าการทำงานค่อนข้างรวดเร็วและเหมาะสมกับการตรวจจับอุณหภูมิได้ครั้งละหลายคน เหมาะกับสถานที่ที่มีผู้สัญจรไปมาจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถแจ้งเตือน และบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย

 
© 2021-2031, Allright reserved by Natsu Co.,Ltd.
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china